Voor verwijzers

Henk_van_As_Senecure

De huisarts wordt in toenemende mate geconfronteerd met gerontopsychiatrische problematiek. Van de huisarts wordt verwacht dat hij de problematiek tijdig onderkent en vervolgens bepaalt welke patiënten hij zelf kan behandelen en welke doorverwezen dienen te worden. Geen gemakkelijke taak, zeker niet in de hectische huisartsenpraktijk.

Gerontopsychiatrische diagnostiek is complex vanwege de verwevenheid van psychische, sociale en somatische factoren. Bovendien melden senioren met psychiatrische aandoeningen zich veelal met een a-typische presentatie. De huisarts wil snel en deskundig advies, maar vreest bij verwijzing naar de tweede lijn een langdurig en uitgebreid onderzoekstraject.

SeneCure is voor de huisarts een laagdrempelige polikliniek voor snel en deskundig advies.