Nieuws

Virtual Reality bij senioren, helemaal niet zo’n gekke combinatie

We vinden het belangrijk om onze zorg continu te blijven verbeteren. Daarom ligt er binnen GGz Breburg veel nadruk op innovatie en het doen van onderzoek. We kijken doorlopend hoe we het nog beter kunnen doen. Het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van de klinieken cure Centrum Senioren is één van de lopende initiatieven op dit gebied; een samenwerkingsverband met Fontys Hogeschool en ROC Tilburg. Binnen dit ZIC krijgen studenten de gelegenheid om, ondersteund door begeleiding vanuit de opleiding en GGz Breburg, het hele zorgproces samen met de cliënten vorm te geven, te plannen, in te richten en te verbeteren. Theorie en praktijk komen samen en leren en ontwikkelen staan centraal.
 
Virtual Reality
Het laatste onlangs gestarte project is de inzet van Virtual Reality (VR) bij senioren. Doel van dit project is het verbeteren van de zorg voor de cliënten bij GGz Breburg. Dit gebeurt door studenten in bepaalde (virtuele) situaties te plaatsen en daarvan te leren. Er worden 3D-filmpjes opgenomen van situaties zoals die in de praktijk op de afdeling in de begeleiding plaats kunnen vinden. Hier kan de student al tijdens de opleiding ervaring  mee opdoen. Hierdoor worden ze betere verpleegkundigen, weten ze wanneer welke competentie in te zetten en zijn ze goed voorbereid op de verschillende situaties waarmee ze te maken kunnen krijgen in de praktijk. Het wordt dus ingezet als onderwijsmateriaal. Bijkomend effect is dat verpleegkundigen in opleiding een realistisch beeld krijgen voorgeschoteld, zonder ook nog maar één stap in een zorginstelling te hebben gezet. De empathie richting de cliënten waarmee ze te maken krijgen wordt ook beter, is de verwachting.
Ook de wat meer ervaren verpleegkundigen bij GGz Breburg kunnen er gebruik van gaan maken in het kader van blijven leren, intervisie en persoonlijke doorontwikkeling. Het VR-materiaal zal vooral aanvullend in de zorg worden ingezet, niet in plaats van.
 
Onderzoek
Deze inzet van Virtual Reality is gekoppeld aan een onderzoek vanuit Fontys dat twee jaar gaat lopen. Startend met een zogenaamde 0-meting. Mocht blijken dat VR in deze opzet aantoonbaar werkt in de geestelijke gezondheidszorg, dan zal het mogelijk breder bij GGz Breburg worden ingezet. Het is ook vooral een project waar alle betrokken partijen van zullen leren. Vanuit Fontys is Joost van Hees, lecturer practitioner, hierbij betrokken. Vanuit GGz Breburg is Laura Prince, coördinator van het ZIC en Kees Vermeulen, manager bedrijfsvoering en diverse verpleegkundigen betrokken.

Waardering
Bij een rondvraag over dit project onder de cliënten op de klinieken cure van Centrum Senioren bleek het enthousiasme al groot te zijn. Positieve eerste signalen dus. Virtual Reality in combinatie met senioren is dus helemaal zo gek nog niet.

De opnames van scenario’s voor in de VR-film zijn deze week gestart (zie afbeeldingen). Nu nog met ‘acteurs’, in de toekomst worden mogelijk ervaringsdeskundigen hierbij ingezet.